Logotyp för Historisk kuriosa, HK-bloggen

En berättelse som börjar på F

19 oktober, 2018
Bloggen | Butiken | 0 varor
Bland tiotusentals böcker på Stora Gatan i Västerås, i Leanders Antikvariats gömmor, fanns en gång ett litet häfte som nu hittat hem till oss. Det är En berättelse som börjar på F, skriven av en anonym, möjligen kvinnlig, författare och utgiven i Mariefred 1824. Här ges nu möjligheten att läsa den i sin helhet.

Att ge ut ett litet häfte

I början av 1800-talet fanns plötsligt en större tillgång till papper. Allt fler flyttade in till städer, dagstidningar och mängder av brev började cirkulera i Sverige. Det är också under 1830- och -40-talet som böcker börjar synas hos lite vem som helst och inte bara en utvald skara. Bibeln, psalmboken och lilla katekesen får sällskap av romaner. Nöjesläsningen sätter fart och böcker som den självbiografiska Lasse-Majas besynnerliga äventyr blir bästsäljare och säljs i tiotusentals exemplar.

Det var ett kommersiellt genombrott som snällpressar och konkurrensen mellan bokförläggarna skjutsade framåt. Att transportsätten blivit mycket effektiva hjälpte spridningen av böcker till nya läsgrupper. Tidigare var det lärda karlar som kunde få förtjänster på sina litterära verk. Nu, i och med att det blev lättare att tjäna pengar på att skriva böcker, började alltfler kvinnor kunna publicera sig för att få inkomst. De billigaste utgivningarna gavs ut i häften, liksom detta lilla alster. På baksidan kan man läsa att ”Exemplaret kostar 4 sk. Banco”, alltså 4 skilling.

Allitterationsalster

En Berättelse som börjar på F är skriven på bokstavsrim, allitteration, som innebär att flera ord i en fras börjar på samma bokstav eller ljud. I det här fallet börjar alla ord på F så som titeln beskriver. Andra kända alliterattionstexter är de i den poetiska Eddan, Havamal där verserna mer eller mindre tydligt börjar på samma bokstav. En annan historisk allittarationstext är den på Högbystenen i Östergötland som är skriven på vers.
Att använda allitteration är även vanligt inom retoriken. Men det exempel som kanske mest liknar vår funna lilla berättelse, i alla fall i vår tid, kan vara Claes Erikssons Bara ben (Youtube) där alla ord börjar på B och Fråga fen först (Youtube), där alla ord börjar på F.

För att det är så roligt att transkribera gamla texter har vi här skrivit ner En Berättelse som börjar på F. Dess fulla originaltitel är Försök att framställa en Berättelse, under uteslutande af alla andra ord än dem som börjas på F. Swenskt original.. Hur går det nu för Friherren i slutet, blir han fängslad eller vad?

Boken En berättelse som börjar på F ligger uppslagen på första uppslaget
Uppslag ur boken

En berättelse som börjar på F

Fredrika Feodora Felicia Fagers far, Fabrikören Frans Ferdinand Fager från Finland, fraktade förmonligt fjorton Fartyg. Fortfarande förnyade fördelar förorsakade förmätna förslag 5 följden framställdes fruktansvärdt farlig. Floden försänkte, förkrossade, förstörde Fagers förnämsta Fartyg. Fabrikören, förtwiflad, förlorade förståndet, fick förfärliga fantasier, förswann från Fördäcket föralltid. Fredrikas fasliga förskräckelse, följd från Fadrens förlust, förstås förutan förklaring.

Förräderiet förberedde, förswårade följder för Fredrika. Flickan fick förnäm, fastän föga förtjent, Förmyndare. Friherre Flengfeldts förledande falskhet förskaffade förrädaren förtroende framför fredliga förtjenta Fränder. Friherre Flengfelts förwirrade Financer fordrade förbättring. Fördärfwad, förslöad, försupen, förstörde Friherrlige Förmyndaren Flickans förmögenhet; förskingrade fyrkarne, försålde fastigheterna. Förklenliga försmädelser förbittrade Fredrikas fyra frånwarande Farbröder. – Fåfängt försökte Fredrikas föreställningar förbättra Förmyndaren, försona Farbröderne. Förwillade, förtydde Farbröderne Fredrikas fredliga, fromma försök för förlikning.

Fördolde fiender förledde Fränderna; Flickan förskjutes. Förstorad förkunnades för Fredrika Farbrödernes förföljelse; förbryllad förnam Fredrika försåten. Fördubblad frugtan förwirrade Fredrika. Förklädd flydde förföljda Flickan Fäderneslandet, försökande finna fjermare fristad för förstånd, flit, foglighet. Föga fattades för Fredrikas fiender få Flickan fallen för falskhetens förnedrande företag. Förunderligt förhulpen från faran, fann Fredrika friheten från förföljelser, förlossad för framtiden. Förnuftig försiktighet förwarade Flickan från felsteg; fintlighet, fromhet, förtjenst förstummade förtalets förgiftade förkleningar.

Flit, fördragsamhet, förnuftigt förhållande förskaffade Fredrika flere främmande Fruntimmers förtroende; framlockade förståndige förswarares frikostighet. Fastän frånskiljd från Fränder, fattig, föraktad, förskjuten, förskaffade Fredrikas förbländande fägring Flickan fem Friare. Förälskad, förtjusad förklarade Finske Fendriken Fiodor Fredrico Frans för Fredrika förmånliga förslag. Förberedd förstod Fredrika fullkomligt fördelen för fattiga Flickor få för framtiden fästadt förswar. Förlyckligad framgång förstorade Fästmannens förtjusning. Fermt förkunnades föreningen, fort förbyttes Fästmöen för Frun. Förbundet fullbordades följande första Februarii.

Fastlagen for Fendriks-Famillen framåt Finland. Framkommen fann Fredrika förwånande förändringar. Farbröderne, försonade, fordrade Fredrikas förståelse för fordna föröfwade förorättande förtydningar. Fredrika, fredlig, förädlad, förlät, förglömde fullkomligt framfaret förtryck, förflutna förolämpande förhållanden. – Falska förskrifningar, förwundna förbrytelser, förräderiets farliga följeslagare fegheten, förmådde Förmyndaren förswinnande förlora Fatalierna. Förfölgd förde förtwiflan Fritänkaren framåt Fästningen. Fredrika fick förfädrens förwärfwade förmögenhet. – Förnuftigt folk förklarade Fru Frans, född Fager, för förträffligaste Fruntimmer, föresyn för Flickor, Fruar.

Fordna förtreffligheter försöttmade fundna fördelar. Förnöjde förwärfwade Fendriken flere fastigheter. Fru Fredrika Feodora Felicia Frans förblef fet, frodig, fin, from, förståndig, försiktig, fri från fördomar, flärd, fåfänga; – fann fordna förträffliga förhoppningar för framtiden fullkomnade.

Dela

Facebook-ikonTwitter-ikon
Skriv utSkriv ut

Kolla in produkterna i HK-butiken

Kommentarer

Kommentera

Ange ingen personlig information. Kommentarerna förhandsmodereras, så det kan dröja innan de syns här.

2 kommentarer

Personuppgifter och kakor

Historisk kuriosa hanterar personuppgifter och använder kakor (cookies). Läs mer
Okej